CERRAR

Conservatorio ACORDES

Salesianos e CONSERVATORIO ACORDES (CENTRO AUTORIZADO DE MÚSICA) estableceron unha alianza de colaboración para impartir estudos musicais oficiais nas aulas de Salesianos. É una oportunidade máis para complementar a formación dos nosos alumnos e alumnas. Tamén poden cursar estes estudos musicais alumnos que non sexan de Salesianos.

INFORMACIÓN 

Para calquera dúbida ou maior información pode chamar ao teléfono 604 062 384 ou enviar un e-mail a cemu.profesional.acordes@edu.xunta.gal

CURSO 2022-2023

PRAZO DE MATRICULA

 As matrículas para cursar estudios neste centro poden realizarse ata o día 29 de xuño

 • PROCEDEMENTO PARA MATRICULARSE:
 • Para matricularte debes comunicarte previamente co Centro Autorizado de Música Acordes, chamando ao teléfono 604 062 384 ou enviando un  e-mail a cemu.profesional.acordes@edu.xunta.gal onde che comunicaremos o procedemento para realizar a matrícula e outras informacións que poden ser do teu interese antes de facer dita matrícula.

Para o curso 2022/2023 impartiremos só ensinanzas de GRAO ELEMENTAL.

En xullo e agosto o centro estará pechado.

Probas de acceso ao 1º curso de grao elemental: inscribirse antes do 27 de maio e para inscribirse nos outros curso de grao elemental (2º, 3º e 4º) remata o 31 de maio.

ESPECIALIDADES INSTRUMENTAIS (GRAO ELEMENTAL)

 • Clarinete
 • Fagot
 • Guitarra
 • Guitarra eléctrica
 • Óboe
 • Piano
 • Saxofón
 • Trombón
 • Trompeta
 • Tuba
 • Viola
 • Violín

GRAO ELEMENTAL DAS ENSINANZAS DE MÚSICA

PROBAS DE ACCESO

Procedemento de inscrición:

Para inscribirte nestas probas debes comunicarte previamente có Centro Autorizado de Música Acordes, chamando ao teléfono 604 062 384 ou enviando un  e-mail a cemu.profesional.acordes@edu.xunta.gal onde che comunicaremos o procedemento para realizar a inscrición, data e hora das probas e outras informacións que poden ser do teu interese antes de facer a inscrición.

 • Lembramos que a idade mínima de acceso aos cursos de GRAO ELEMENTAL das ensinanzas musicais e de oito anos e a máxima de catorce anos, cumpridos ou por cumprir dentro do ano natural.

No curso 2022/2023 impartiremos só ensinanzas de GRAO ELEMENTAL, polo que só faremos probas de acceso a dito grao.

 

Site Login
Lost your password?

(close)