CERRAR

Conservatorio ACORDES

Salesianos ha establecido una alianza con el CENTRO AUTORIZADO DE MÚSICA (CONSERVATORIO) ACORDES, que imparte estudios musicales oficiales en las aulas de Salesianos. Es una oportunidad que tienes para complementar tu formación. No es necesario ser alumno de Salesianos para acceder a estos estudios.

ACCESO AL CENTRO AUTORIZADO DE MÚSICA ACORDES:

GRAO ELEMENTAL DAS ENSINANZAS DE MÚSICA
As especialidades que se impartirán neste centro, no curso 2019/2020, no grao elemental, son as seguintes:

  • Clarinete
  • Fagot
  • Guitarra
  • Guitarra eléctrica
  • Óboe
  • Piano
  • Saxofón
  • Trompeta
  • Viola
  • Violín
PRAZOS DE MATRÍCULA e HORARIOS
➢ Proba de acceso ao 1º curso de Grao Elemental: do 15 de maio ao 14 de xuño. Data da proba: 25 xuño.
➢ Probas de acceso aos outros cursos de Grao Elemental: do 15 de maio ao 30 de xuño. Data das probas: 12 setembro.
➢ Grao Elemental de música (cursos 1º, 2º 3º e 4º): do 15 ao 30 de xuño e do 1 ao 20 de setembro.
➢ As demais ensinanzas (preparatorio e formación musical): do 15 ao 30 de xuño e do 1 ao 30 de setembro.
➢ Horario no mes de maio: luns, martes, mércores e xoves de 17,30 a 18,30 horas.
➢ Horario nos meses de xuño e setembro: luns e mércores de 13 a 14,15 horas.
En xullo e agosto o centro estará pechado.
Para máis información ou solicitar outras horas de atención chamar ao teléfono do centro 722 125 777 ou enviar un e-mail a cemu.profesional.acordes@edu.xunta.es

grado_elemental_DATAS MATRÍCULA

grado_elemental_MATERIAS

proba_acceso_1º grado elemental INFO

probas_acceso_1º grado_elemental_EXAMES E DATAS

probas_acceso_2º 3º 4º grado_elemental_EXAMES E DATAS

probas_acceso_2º 3º 4º grado_elemental_INFO

 

Site Login
Lost your password?

(close)