CERRAR

Conservatorio ACORDES

Salesianos e CONSERVATORIO ACORDES (CENTRO AUTORIZADO DE MÚSICA) estableceron unha alianza de colaboración para impartir estudos musicais oficiais nas aulas de Salesianos. É una oportunidade máis para complementar a formación dos nosos alumnos e alumnas. Tamén poden cursar estes estudos musicais alumnos que non sexan de Salesianos.

 

INFORMACIÓN E MATRÍCULA

Teléfono 604 062 384 ou enviar un e-mail a cemu.profesional.acordes@edu.xunta.gal

 

CURSO 2022-2023

 

OFERTA EDUCATIVA – ENSINANZA NON OFICIAL

PREPARATORIO MUSICAL
Formado por dúas actividades:

a) FORMACIÓN BÁSICA – INICIACIÓN AO INSTRUMENTO

Poderán elixirse as dúas actividades ou só unha delas

• Para alumnos de 6 e 7 anos.
• A FORMACIÓN BÁSICA é un dos niveis de MÚSICA E MOVEMENTO é ten por obxectivo a introdución dos alumnos no mundo da música a través do xogo, a actividade rítmica, a voz e a percepción auditiva.
Os nenos destas idades, antes de iniciar o estudio dun instrumento ou ben simultaneamente a este, é
conveniente que realicen os cursos correspondente de FORMACIÓN BÁSICA.
• Formación básica: 1 hora semanal.
• Iniciación ao instrumento: 1 hora semanal

b) FORMACIÓN MUSICAL

• Para alumnos/as a partir de 8 anos, sen límite.
• Alumnos/as que queiran recibir ensinanzas musicais, cos mesmos obxectivos e contidos das
ensinanzas regradas (oficiais), que os preparen para a súa entrada nos distintos cursos do
conservatorio mediante as correspondentes probas de acceso, ou que queiran simplemente desfrutar
coa música.
• 1 hora semanal (consultar se desexa máis tempo).

Para calquera información sobre o desenvolvemento das clases, especialidades instrumentais
impartidas, horarios, número de alumnos por clases, etc. podes comunicarte có Centro de Música
Acordes, chamando ao teléfono 604 062 384 ou enviando un e-mail a:
cemu.profesional.acordes@edu.xunta.gal, tamén podes informarte persoalmente os mércores de
12:30 a 14:30 horas na portería do centro.

 

PROCEDEMENTO PARA MATRICULARSE

ENSINANZA NON OFICIAL

Para matricularte podes comunicarte có Centro de Música Acordes, chamando ao teléfono 604 062 384 ou enviando un e-mail a cemu.profesional.acordes@edu.xunta.gal onde che comunicaremos o procedemento para realizar a matrícula e outras informacións que poden ser do teu interese antes de facer dita matrícula, tamén podes facelo persoalmente os mércores de 12:30 a 14:30 horas na portería do centro.
Os impresos de matrícula están a disposición dos interesados/as na portería do centro.

Site Login
Lost your password?

(close)