CERRAR

Madrugadores

Salesianos ven prestando desde hai anos este servizo complementario, atendendo ás necesidades das familias que por diversos motivos, fundamentalmente de conciliación da vida laboral e familiar, precisan del.

O servizo de madrugadores non está financiado por organismos públicos, polo que percibe unhas cantidades dos usuarios, dependendo da franxa horaria utilizada. As cantidades a percibir comunícanse ao Consello Escolar e á Xefatura Territorial.

Os alumnos usuarios da gardería de madrugadores son atendidos desde o momento que chegan (a partires das 7:30) ata a entrada por monitores.

Prezos aprobados polo Consello Escolar de 29 xuño 2023 para o curso 2023-2024:

Tramo 1, a partir das 7:30, se é o mes completo 3,11€/día. Se son días puntuais 3,41€/día.

Tramo 2, a partir das 8:50, se é o mes completo 1,62€/día. Se son días puntuais 1,92€/día.

  • Horario: de 07:30 a 10:00 h.
  • Entrada por portería.
  • Responsable: Inés Vázquez.

Site Login
Lost your password?

(close)