CERRAR
eso centro concertado plurilingue escuela catolica salesianos

ESO

Horario de clases:

  • Mañás, de 8:30 a 14:10 (accédese ás aulas desde que soa o timbre as 08:23  atá as 08:28, en que se pecha o portón. Fóra desa hora os alumnos irán á aula matinal durante a primera clase para non interrumpir ao resto). Ás 8:30, xa sentados e todo preparado, comenza a clase.
  • Tarde dos luns, de 16:00 a 17:40. Accédese desde as 15:53 e ás 16:00 xa sentados comenza a clase.

As faltas reiteradas de impuntualidade darán lugar á permanencia no centro unha hora o martes pola tarde ou vir ao colexio ás 08:00 da mañá.

Ver protocolo de entradas e saídas do centro

criterios_reorganizacion_alumnado

E agora tes a oportunidade de cursar bachareato dual americano, cursando créditos de materias americanas en 3º y 4º ESO. Salesianos foi pioneiro en Ourense e un dos primeiros de Galicia que oferta esta posibilidade, simultaneando os estudos de aquí e os da Hight School.

COORDINADOR ESO:

  • J. Enrique Fernández

 

ENTREVISTAS PAIS-TITOR (OU PROFESOR)

Na táboa seguinte indícanse os cursos e titores correspondentes, co día e hora en que reciben a pais.
O resto de profesores atenden no mismo horario, previa cita.

CursoGrupoTitor/aHora de visita
1º ESOAMaika RequejoMartes de 17:00 a 17:45 (previa cita)
BBibiana MartínezMartes de 17:00 a 17:45 (previa cita)
CXulio C. IglesiasMartes de 17:00 a 17:45 (previa cita)
2º ESOAGustavo MonroyMartes de 17:00 a 17:45 (previa cita)
BEmma MartínezMartes de 17:00 a 17:45 (previa cita)
CMarta GonzálezMartes de 17:00 a 17:45 (previa cita)
3º ESOAIván VilarMartes de 17:00 a 17:45 (previa cita)
BSantos VivasMartes de 17:00 a 17:45 (previa cita)
CMaría J. MolinaMartes de 17:00 a 17:45 (previa cita)
4º ESOAIago LageMartes de 17:00 a 17:45 (previa cita)
BPepe GándaraMartes de 17:00 a 17:45 (previa cita)
CLaia TugoresMartes de 17:00 a 17:45 (previa cita)

Site Login
Lost your password?

(close)